European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Składanie kompletu dokumentów

| Piotr Grzybowski

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że komplet dokumentów składają jedynie osoby zakwalifikowne do przyjęcia na studia. Informacja o stausie kwalifikacji dostępna będzie na indywidualnych kontach w systemie IRK po ogłoszeniu list rankingowych.

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów zostaną Państwu przekazane w komunikacie przy statusie kwalifikacji.

Zachęcamy do wcześniejszego założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego, będzie on niezbędny do podpisania kompletu dokumentów przed ich złożeniem. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany