European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Informacje dla studentów z niepełnosprawnościami

| jjanowski@aps.edu.pl

Kandydatów przyjętych na studia będących osobami z niepełnosprawnościami zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat oferowanych form wsparcia w procesie kształcenia. Więcej informacji na stronie:

http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-student%c3%b3w/pomoc-dla-os%c3%b3b-niepe%c5%82nosprawnych/

Zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami  w celu uzyskania szczegółowych informacji i możliwości indywidualnego wsparcia bon@aps.edu.pl lub telefonicznie 225893641 (wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00)