European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Składanie kompletu dokumentów

| Piotr Grzybowski

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że komplet dokumentów składają jedynie osoby zakwalifikowne do przyjęcia na studia. Informacja o stausie kwalifikacji dostępna będzie na indywidualnych kontach w systemie IRK po ogłoszeniu list rankingowych.

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów zostaną Państwu przekazane w komunikacie przy statusie kwalifikacji.

Zachęcamy do wcześniejszego założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego, będzie on niezbędny do podpisania kompletu dokumentów przed ich złożeniem. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany