Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Pokaż ofertę!

Rekrutacja zawiera ofertę studiów wyższych (I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Ta rekrutacja jest częścią cyklu rekrutacyjnego Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 (01.10.2018 - 30.09.2019).

Tury

To są domyślne tury tej rekrutacji. Rekrutacja na większość studiów będzie odbywała się w ramach takich właśnie tur. Można sprawdzić tury dla poszczególnych studiów w tabeli w następnej zakładce.

 1. od 04.06.2018 12:00 do 15.07.2018 23:59

Opis

Zapraszamy do rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie prowadzimy DODATKOWĄ REKRUTACJĘ WRZEŚNIOWĄ na te kierunki i specjalności, na których mamy jeszcze wolne miejsca Oferujemy studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia zarówno w formie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).

UWAGA - terminy zapisów w systemie dla poszczególnych kierunków dostępne są w tabeli w poprzedniej zakładce, a także na stronie (kliknij tu)

OFERTA EDUKACYJNA - REKRUTACJA WRZEŚNIOWA:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

 • Praca socjalna – 17 osób

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

 • Pedagogika specjalna – 10 osób
 • Praca socjalna – 14 osób

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 12 osób
 • Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – 18 osób
 • Pedagogika - specjalność nienauczycielska - Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży – 16 osób
 • Pedagogika specjalna - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – 4 osoby
 • Socjologia – 24 osoby

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

 • Pedagogika - specjalność nauczycielska - Pedagogika korekcyjna – 28 osób
 • Pedagogika - specjalność nienauczycielska - Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne – 26 osób
 • Pedagogika - specjalność nienauczycielska - Zarządzanie w oświacie – 5 osób
 • Pedagogika specjalna - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Surdopedagogika z terapią pedagogiczną – 9 osób
 • Pedagogika specjalna - specjalność nienauczycielska (kwalifikacja) - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – 15 osób
 • Pedagogika specjalna - specjalność nienauczycielska - Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową – 7 osób
 • Pedagogika specjalna - specjalność nienauczycielska - Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – 26 osób

Sprawdź terminarz rekrutacji 2018/2019

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 2018/2019