Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Studia

Lp. Studia Tura 1
1 [DZ-EP-1] Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 10.07.2018 23:59
2 [DU-EP-1] Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 11.07.2018 23:59
3 [DU-ID-1] Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
4 [ZZ-PE-1] Pedagogika (niestacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
5 [ZU-PE-KO-PE] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Pedagogika przedszkolna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
6 [ZU-PE-KO-WCZ] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Pedagogika wczesnoszkolna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
7 [ZU-PE-KW-KOR] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska - Pedagogika korekcyjna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
8 [ZU-PE-N-OS] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
9 [ZU-PE-N-PZL] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
10 [ZU-PE-N-ZWO] Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Zarządzanie w oświacie od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
11 [DZ-PE-1] Pedagogika (stacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
12 [DU-PE-KO-WCZ] Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Pedagogika wczesnoszkolna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
13 [DU-PE-KW-SPZ] Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska - Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
14 [DU-PE-N-EZG] Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Edukacja zdalna i grafika komputerowa od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
15 [DU-PE-N-AT] Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
16 [DU-PE-N-PZL] Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
17 [ZZ-PC-1] Pedagogika specjalna (niestacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
18 [ZU-PC-KO-L] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Logopedia od: 04.06.2018 12:00
do: 11.07.2018 23:59
19 [ZU-PC-KW-OL] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
20 [ZU-PC-KW-EIW] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Edukacja integracyjna i włączająca od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
21 [ZU-PC-KW-SUR] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Surdopedagogika z terapią pedagogiczną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
22 [ZU-PC-KW-TP] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Terapia pedagogiczna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
23 [ZU-PC-KW-RES] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska (kwalifikacja) - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
24 [ZU-PC-N-PRS] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
25 [ZU-PC-N-SN] Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska - Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
26 [DZ-PC-1] Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
27 [DU-PC-KO-OL] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
28 [DU-PC-KO-L] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kontynuacja) - Logopedia od: 04.06.2018 12:00
do: 11.07.2018 23:59
29 [DU-PC-KW-OL] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
30 [DU-PC-KW-SUR] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Surdopedagogika z terapią pedagogiczną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
31 [DU-PC-KW-TP] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nauczycielska (kwalifikacja) - Terapia pedagogiczna od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
32 [DU-PC-KO-RES] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska (kontynuacja) - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
33 [DU-PC-KW-RES] Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność nienauczycielska (kwalifikacja) - Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną od: 04.06.2018 12:00
do: 15.07.2018 23:59
34 [ZZ-PS-1] Praca socjalna (niestacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
35 [DZ-PS-1] Praca socjalna (stacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
36 [ZM-PY-1] Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
37 [DM-PY-1] Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
38 [DZ-SC-1] Socjologia (stacjonarne I st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
39 [DU-SC-1] Socjologia (stacjonarne II st.) od: 04.06.2018 12:00
do: 08.07.2018 23:59
Strony: 1 Długość strony: 25, 50, 100, 150, 200
Pokaż ofertę!

Rekrutacja zawiera ofertę studiów wyższych (I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Ta rekrutacja jest częścią cyklu rekrutacyjnego Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 (01.10.2018 - 30.09.2019).

Tury

To są domyślne tury tej rekrutacji. Rekrutacja na większość studiów będzie odbywała się w ramach takich właśnie tur. Można sprawdzić tury dla poszczególnych studiów w tabeli w poprzedniej zakładce.

  1. od 04.06.2018 12:00 do 15.07.2018 23:59

Opis

Zapraszamy do rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Oferujemy studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zarówno w formie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).

UWAGA - terminy zapisów w systemie dla poszczególnych kierunków dostępne są w tabeli w poprzedniej zakładce, a także na stronie (kliknij tu)

Studia pierwszego stopnia:
-edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - tylko stacjonarne,
-pedagogika - stacjonarne i niestacjonarne,
-pedagogika specjalna
- stacjonarne i niestacjonarne,
-praca socjalna
- stacjonarne i niestacjonarne,
-socjologia
- tylko stacjonarne

Studia drugiego stopnia:
-edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- tylko stacjonarne,
-interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
- tylko stacjonarne,
-pedagogika (
rekrutujemy bezpośrednio na specjalności) - stacjonarne i niestacjonarne,
-pedagogika specjalna (
rekrutujemy bezpośrednio na specjalności) - stacjonarne i niestacjonarne,
-socjologia - tylko stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
-psychologia
- stacjonarne i niestacjonarne

Sprawdź terminarz rekrutacji 2018/2019

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 2018/2019