• log in
  • create an account

Personal data processing information

(polish)

Tworzysz konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia. W związku z tym przekazujemy Ci informacje dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo@aps.edu.pl
  3. Na etapie tworzenia konta w systemie IRK wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail, jest on niezbędny w celu świadczenia usługi elektronicznej rekrutacji, umożliwi on Tobie aktywowanie konta oraz odzyskanie zapomnianego hasła do systemu.
  4. Konsekwencją niepodania danych osobowych na tym etapie będzie brak możliwości skorzystania z systemu, a tym samym brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
  5. Jeśli nie weźmiesz udziału w żadnej rekrutacji, to po 6 miesiącach usuniemy Twoje konto łącznie z danymi osobowymi. Możesz również samodzielnie usunąć swoje konto zanim weźmiesz udział w rekrutacji.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Twoje dane osobowe jako użytkownika systemu oraz jako kandydata na studia nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
  8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl