European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

General

Koniec 1 tury zapisów na studia w systemie IRK

| jjanowski@aps.edu.pl

Poniżej zamieszczamy terminy końca 1 tury zapisów na studia w systemie IRK

8 lipca (poniedziałek)
studia pierwszego stopnia: pedagogika, praca socjalna
studia jednolite mgr: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia
studia drugiego stopnia: socjologia

9 lipca (wtorek)
studia pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10 lipca (środa)
studia drugiego stopnia: pedagogika specjalna - specjalność logopedia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

15 lipca (poniedziałek)
studia drugiego stopnia: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogika, pedagogika specjalna

Ewentualne uruchomienie kolejnych tur zapisów w systemie IRK będzie uzależnione od wypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów

Więcej informacji można znaleźć w terminarzu rekrutacji

Start of enrollment in the 2019/2020 recruitment

| jjanowski@aps.edu.pl

We would like to kindly inform you that the entries for candidates for first-cycle, second-cycle and long-cycle programs (full-time and part-time) in the 2019/2020 recruitment will start on Monday, 3rd June 2019 from 12:00 a.m.!

Zapisy w systemie IRK krok po kroku

| jjanowski@aps.edu.pl

PROCEDURA REJESTRACJI NA STUDIA W SYSTEMIE IRK – krok po kroku:

Start!

Adres systemu IRK: https://rekrutacja.aps.edu.pl/
Prosimy wybrać baner „studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie”.

Kliknięcie przenosi na stronę: https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/home/ , gdzie należy kliknąć w prawym górnym rogu "UTWÓRZ KONTO" i dalej postępować zgodnie z instrukcjami (link aktywacyjny konto w systemie IRK będzie wysłany na podany przez kandydata adres email).

Po utworzeniu konta należy się zalogować do systemu IRK, a następnie wybrać ścieżkę "MOJE KONTO" -> "FORMULARZ OSOBOWE".

 

Formularze osobowe

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką) w formularzach "PODSTAWOWE DANE OSOBOWE", "ADRES I DANE KONTAKTOWE", "WYKSZTAŁCENIE" oraz "DODATKOWE DANE OSOBOWE"!!!

UWAGA: Formularz "ZDJĘCIE" będzie niezbędny do ukończenia procesu rekrutacji na studia, np. aby w przypadku zakwalifikowania na studia wydrukować podanie o przyjęcie na studia i podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - ELS, czy aby wgrać do systemu zdjęcie do ELS. Docelowo więc trzeba będzie wypełnić również ten formularz (na obecnym etapie zapisów na kierunek nie jest to konieczne).

W formularzu "WYKSZTAŁCENIE" -> „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE” należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość.

Przy zapisie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

W dziale „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE”, trzeba kliknąć na "DODAJ DOKUMENT", a następnie podać dane dotyczące posiadanego świadectwa dojrzałości i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” - w przypadku tegorocznych maturzystów wystarczy tylko wskazać jego rodzaj (nowa matura) i rok uzyskania (2019) - pozostałe dane można będzie uzupełnić po otrzymaniu świadectwa, niemniej musi być to uzupełnione przed końcem zapisów w danej turze rekrutacji.

Po powrocie do formularza "WYKSZTAŁCENIE" należy kliknąć na opcję: "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" przy dodanym świadectwie dojrzałości, a następnie zaznaczyć, które przedmioty były zdawane na maturze (opcja "CZY ZDAWANY") i wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” (w przypadku tegorocznej matury wystarczy tylko zaznaczyć zdawane przedmioty, zaś wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu, czyli w dniu 4 lipca - możliwość wpisania wyników z matury będzie dostępna tylko do końca trwania tury zapisów).

Przy zapisie na studia drugiego stopnia

W dziale "WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE" osoby będące absolwentami lub studentami APS wpisują swój nr indeksu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok.

Następnie należy dodać dyplom licencjata (lub równoważny) mający być podstawą przyjęcia na studia (trzeba kliknąć na "DODAJ DOKUMENT"). Po wpisaniu niezbędnych danych dotyczących dyplomu i zapisaniu (przycisk „ZAPISZ”) formularza należy kliknąć na "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" dyplomu licencjackiego, gdzie należy zaznaczyć obydwa kryteria rangowania kandydatów, czyli "OCENA Z DYPLOMU – OSTATECZNY WYNIK ZE STUDIÓW LICENCJACKICH" oraz "ŚREDNIA OCEN UZYSKANYCH W TOKU STUDIÓW I STOPNIA", a następnie wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ”.

UWAGA: Nie można rekrutować się na studia drugiego stopnia nie będąc, co najmniej, po obronie oraz należy dysponować zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której odbywało się studia pierwszego stopnia. Zaświadczenie powinno zawierać ww. informacje. Należy te informacje wpisać do systemu przed zakończeniem danej tury zapisów na studia drugiego stopnia.

 

Wybór kierunku studiów -> dział "OFERTA" w menu na górze strony na niebieskim pasku

W opisie każdego kierunku będzie klawisz "ZAPISZ SIĘ", po jego kliknięciu należy postępować zgodnie z instrukcjami, czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów, a następnie kliknąć przycisk "KONTYNUUJ". W wyniku tej czynności powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją, że jest się zapisanym na ten kierunek (czyli "POMYŚLNIE UTWORZONO ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE").

 

Uzupełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego – wypełnienie ankiet i deklaracji

Prosimy o wybranie opcji "PRZEJDŹ DO MOICH ZGŁOSZEŃ" (komunikat zielonej ramce po zapisaniu się na studia) albo wybór ścieżki "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" -> "DOKUMENTY I DALSZE KROKI".

UWAGA: Ten punkt jest szczególnie istotny w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, gdyż znajdują się tam również oświadczenia/ankiety stanowiące potwierdzenie przez kandydata posiadania wymaganych w rekrutacji na dane kierunki studiów drugiego stopnia uprawnień (np. przygotowania pedagogicznego), bądź też potwierdzenia ukończenia danego kierunku studiów pierwszego stopnia. Deklaracje dotyczące uprawnień są zamieszczone tylko przy tych kierunkach studiów drugiego stopnia, które wymagają tego typu deklaracji (np. logopedia, terapia pedagogiczna, itd.). Dla wszystkich kierunków studiów jest zaś dostępna ogólna ankieta dla kandydatów.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej - ścieżka dostępu "MOJE KONTO" -> "PŁATNOŚCI"

W dziale płatności jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej (chodzi o łączną sumę do zapłaty obliczonej na podstawie ilości zapisów w systemie w danym momencie) oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu.