European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

opis

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej from: 07.05.2020 14:00
to: 19.10.2020 15:00
2 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji from: 07.05.2020 09:00
to: 15.02.2021 09:00
3 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej from: 07.05.2020 14:00
to: 30.09.2020 23:59
from: 19.10.2020 11:00
to: 28.02.2021 11:00
4 Edukacja dla bezpieczeństwa from: 07.05.2020 14:00
to: 30.09.2020 23:59
5 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 07.05.2020 14:00
to: 21.01.2021 11:00
6 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 07.05.2020 14:00
to: 21.01.2021 11:00
7 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 07.05.2020 14:00
to: 21.01.2021 11:00
8 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 07.05.2020 14:00
to: 21.01.2021 11:00
9 Logopedia from: 07.05.2020 14:00
to: 30.09.2020 23:59
10 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze from: 07.05.2020 14:00
to: 15.02.2021 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200