• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

W celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i zapisania na studia, kliknij na tej stronie (po prawej stronie u góry) w zakładkę Oferta.

Po zarejestrowaniu należy skompletować dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Registration phases

Filters

No. Offer Phase 1
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
2 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
3 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
4 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 23.06.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
5 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 23.06.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
6 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 02.06.2022 12:00
to: 25.09.2022 23:59
7 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 02.06.2022 12:00
to: 25.09.2022 23:59
8 Edukacja integracyjna i włączająca from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
9 Porozumienie bez Przemocy (NVC) w edukacji from: 30.06.2022 10:00
to: 31.01.2023 23:59
10 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
11 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
12 Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
13 Rehabilitacja wzroku słabowidzących from: 22.06.2022 12:00
to: 25.09.2022 23:59
14 Socjoterapia from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
15 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
16 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
17 Studium coachingu from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
18 Surdopedagogika dla nauczycieli from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
19 Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
20 Terapia pedagogiczna from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
21 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
22 Zarządzanie w systemie oświaty from: 25.04.2022 10:00
to: 25.09.2022 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200