European Union

Admission for studies 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Welcome to Admission for Studyies in 2020/2021

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2 Phase 3
1 Art Education Through Fine Arts (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
2 Art Education Through Fine Arts (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
3 Education (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
4 Education (part-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
5 Interdisciplinary Studies of Childhood and Children's Rights (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
6 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
7 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
8 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika korekcyjna from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
9 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
10 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
11 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Zarządzanie w oświacie from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
12 Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja zdalna i grafika komputerowa from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
13 Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika kultury i media cyfrowe from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
14 Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
15 Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
16 Pedagogika (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
17 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
18 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
19 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
20 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
21 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
22 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
23 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
24 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
25 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
26 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Terapia pedagogiczna from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
27 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
28 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
29 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
30 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
31 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
32 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
33 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Terapia pedagogiczna from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
34 Psychology (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
35 Psychology (part-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
36 Social Work (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
37 Social Work (part-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
38 Sociology (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
39 Sociology (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 19.07.2020 23:59
from: 10.08.2020 12:00
to: 17.09.2020 23:59
from: 25.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
40 Special Education (full-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
41 Special Education (part-time studies) from: 01.07.2020 12:00
to: 20.08.2020 23:59
from: 10.09.2020 12:00
to: 01.10.2020 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200