Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Witamy w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na rok 2019/2020

Zakończyliśmy już rekrutację na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok 2019/2020.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w rekrutacji!

AKTUALNOŚCI REKRUTACJI (na stronie uczelni)

KOMPLET DOKUMENTÓW (wykazy dokumentów)

TERMINARZ REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WIĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI (opłaty, komplet dokumentów, itd.)

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Kontakt z nami:
poniedziałek godz. 10.00-12.00 i 13.00-15.00
wtorek godz. 9.00-13.00
czwartek godz. 10.00-14.00
tel. +48 22 589 36 78
email: rekrutacja@aps.edu.pl

Rekrutacja cudzoziemców:
poniedziałek godz. 10.00-14.00
wtorek godz. 10.00-14.00
czwartek godz. 10.00-14.00
tel. +48 22 589 36 78 lub +48 22 589 36 18
email: rekrutacja@aps.edu.pl

Problemy techniczne związane z działaniem systemu IRK
email: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!

Decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia na studia zostaną wysłane listem poleconym na koniec września. 

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej:

Odwołania można składać w Kancelarii APS od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"