• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Zapisy w systemie IRK 2022/2023 - krok po kroku (studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

| Katarzyna Korbecka

PROCEDURA REJESTRACJI NA STUDIA W SYSTEMIE IRK – krok po kroku:

Start!

Adres systemu IRK: https://rekrutacja.aps.edu.pl/
Prosimy wybrać baner „studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie”.

Kliknięcie przenosi na stronę: https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/home/ , gdzie należy kliknąć w prawym górnym rogu "UTWÓRZ KONTO" i dalej postępować zgodnie z instrukcjami (link aktywacyjny do konta w systemie IRK będzie wysłany na podany przez kandydata adres email).

Po utworzeniu konta należy się zalogować do systemu IRK, a następnie wybrać ścieżkę "MOJE KONTO" -> "FORMULARZ OSOBOWE".

 

Formularze osobowe

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką) w formularzach "PODSTAWOWE DANE OSOBOWE", "ADRES I DANE KONTAKTOWE", "WYKSZTAŁCENIE" oraz "DODATKOWE DANE OSOBOWE"!!!

UWAGA: Formularz "ZDJĘCIE" będzie niezbędny do ukończenia procesu rekrutacji na studia, np. aby w przypadku zakwalifikowania na studia wydrukować podanie o przyjęcie na studia i podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - ELS, czy aby wgrać do systemu zdjęcie do ELS. Docelowo więc trzeba będzie wypełnić również ten formularz (na obecnym etapie zapisów na kierunek nie jest to konieczne).

W formularzu "WYKSZTAŁCENIE" -> „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE” należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość.

Przy zapisie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

W dziale „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE”, trzeba kliknąć na "+ZAPISZ i DODAJ DOKUMENT", a następnie podać dane dotyczące posiadanego świadectwa dojrzałości i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” - w przypadku tegorocznych maturzystów wystarczy tylko wskazać jego rodzaj (nowa matura) i rok uzyskania (2022) - pozostałe dane można będzie uzupełnić po otrzymaniu świadectwa, niemniej musi być to uzupełnione przed końcem zapisów w danej turze rekrutacji.

Po powrocie do formularza "WYKSZTAŁCENIE" należy kliknąć na opcję: "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" przy dodanym świadectwie dojrzałości, a następnie zaznaczyć, które przedmioty były zdawane na maturze (opcja "CZY ZDAWANY") i wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” (w przypadku tegorocznej matury wystarczy tylko zaznaczyć zdawane przedmioty, zaś wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu, czyli w dniu 5 lipca - możliwość wpisania wyników z matury będzie dostępna do końca trwania tury zapisów).

Przy zapisie na studia drugiego stopnia

W dziale "WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE" osoby będące absolwentami lub studentami APS wpisują swój nr indeksu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok.

Następnie należy dodać dyplom licencjata (lub równoważny) mający być podstawą przyjęcia na studia (trzeba kliknąć na "+ZAPISZ i DODAJ DOKUMENT"). Po wpisaniu niezbędnych danych dotyczących dyplomu i zapisaniu (przycisk „ZAPISZ”) formularza należy kliknąć na "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" dyplomu licencjackiego, gdzie należy zaznaczyć obydwa kryteria rangowania kandydatów, czyli "OCENA Z DYPLOMU – OSTATECZNY WYNIK ZE STUDIÓW LICENCJACKICH" oraz "ŚREDNIA OCEN UZYSKANYCH W TOKU STUDIÓW I STOPNIA", a następnie wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ”.

UWAGA: Nie można rekrutować się na studia drugiego stopnia nie będąc, co najmniej, po obronie oraz należy dysponować zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której odbywało się studia pierwszego stopnia. Zaświadczenie powinno zawierać ww. informacje. Należy te informacje wpisać do systemu przed zakończeniem danej tury zapisów na studia drugiego stopnia.

 

Wybór kierunku studiów -> dział "OFERTA" w menu na górze strony na niebieskim pasku

W opisie każdego kierunku będzie klawisz "ZAPISZ SIĘ", po jego kliknięciu należy postępować zgodnie z instrukcjami, czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów, a następnie kliknąć przycisk "KONTYNUUJ". W wyniku tej czynności powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją, że jest się zapisanym na ten kierunek (czyli "POMYŚLNIE UTWORZONO ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE").

W przypadku zapisu na studia pierwszego stopnia na kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH po klinięciu na przycisk "KONTYNUUJ" następuje przeniesienie do kolejnego kroku - zapisania się na egzamin autoprezentacja - należy zaznaczyć odpowiednia flagę a następnie kliknąć na przycisk "KONTYNUUJ". Następnym krokiem jest wypełnienie danych w ankiecie, stanowiacych podstawę autoprezentacji. W ankiecie należy podać również adres email, na który zostanie wysłany link do przestrzeni dyskowej onedrive, na którą należy wgrać reprodukcję prac kandydata, więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie zasad rekrutacji na edukację artystyczną I stopnia znajdujących się w opisie tego kierunku w ofercie w IRK. Po udzielenio odpowiedzni na pytania umieszczone w dalszej części ankiety, należy kliknąć na przycisk "KONTYNUUJ". Po wykonaniu ww. czynności powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją, że jest się zapisanym na ten kierunek (czyli "POMYŚLNIE UTWORZONO ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE"). UWAGA - informacje w ankiecie do autoprezentacji można edytować do czasu zakończenia zapisów na ten kierunek studiów w systemie IRK, zaś materiały do przestrzeni onedrive można wgrywać najpóźniej do końca dnia, w którym kończą się zapisy na ten kierunek studiów w IRK. Ścieżka dostępu do ankiety: "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" - ankieta znajduje się w części "DODATKOWE INFORMACJE".

 

Uzupełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego – wypełnienie ankiet i deklaracji

Prosimy o wybranie opcji "PRZEJDŹ DO MOICH ZGŁOSZEŃ" (komunikat zielonej ramce po zapisaniu się na studia) albo wybór ścieżki "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" - ankiety przypisane do danego kieruku znajdują się w części "DODATKOWE INFORMACJE".

Dla wszystkich kierunków studiów jest zaś dostępna ogólna ankieta dla kandydatów (pytamy m.in. skąd dowiedzieli się Państwo o naszej uczelni).

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej - ścieżka dostępu "MOJE KONTO" -> "PŁATNOŚCI"

W dziale płatności jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej (chodzi o łączną sumę do zapłaty obliczonej na podstawie ilości zapisów w systemie w danym momencie) oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu.

Wypełnienie wszystkich powyżych kroków powoduje rejestrację jako kandydat na studia w APS

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego, czyli sprawdzenie swojej pozycji na liście rankingowej, sprawdzenie stanu kwalifikacji na studia, składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej wyznaczane są przez harmonogram rekrutacji oraz stosowne komunikaty w systemie IRK.

 

Początek rejestracji w systemie IRK na rok akademicki 2022/2023

| Katarzyna Korbecka

Zapisy Kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 rozpoczną się 1 czerwca 2022 od godz. 12:00!


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!