• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy w roku akademickim 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach

Szczegóły
Kod K-PRZ-1
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kurs
  Zadaj pytanie
Tura 1 (30.12.2022 11:35 – 13.09.2023 23:59)

PROGRAM KURSU

 

Nazwa kursu

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach  

Kierownik kursu

Jan Amos Jelinek

Termin realizacji kursu

Kurs realizowany jest w ciągu jednego dnia, trwa 5 godzin dydaktycznych (4 godziny zegarowe).

 

Proponowany termin 1 edycji kursu - 24 września, 14.00-17.00 (niedziela).


W przypadku niezebrania się grupy, termin kursu będzie przesuwany na następny termin. Prowadzący kurs zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

Wysokość opłaty za kurs

120 zł za osobę.

W cenie znajdują się pomoce wykorzystywane podczas kursu, oraz zaświadczenie dla uczestników.

Cele kursu

Podczas kursu poznasz proste i łatwe doświadczenia przyrody nieożywionej, które można organizować wśród dzieci przedszkolnych i uczniów wczesnej edukacji.

 

Kurs adresowany jest dla nauczycieli przedszkola i klas I-III, a także rodziców, opiekunów świetlicy, wychowawców kolonijnych – osób zainteresowanych wspomaganiem sprawności intelektualnej dzieci.  

Tematyka kursu (zagadnienia realizowane w trakcie kursu)

  1.  Przekonanie dziecięce jako punkt wyjścia do organizowania sytuacji edukacyjnych.
  2.  Krótko o współczesnych koncepcjach na kształtowanie dziecięcych przekonań
  3.   Metoda naukowa jako bezpośrednia forma poznawania świata: doświadczenie i eksperyment. Czynności około eksperymentalne (arkusze, tabele, wykresy) służące gromadzeniu informacji.
  4.  Warsztaty doświadczenia i eksperymenty sprzyjające wspieraniu dzieci przedszkolnych i uczniów wczesnej edukacji w poznawaniu świata. Praca warsztatowa.

Tematyka doświadczeń będzie dotyczyła najczęściej właściwości wody i powietrza. Podczas zajęć poznamy np. zjawisko Bernoullego, dzwonu nurkowego, smogu i oporu powietrza i inne. Dowiemy się jak prezentować je dzieciom.

Przewidywana liczba kursantów (minimalna)

17 osób

po zarejestrowaniu na Państwa koncie w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pojawi się możliwość pobrania pliku karty zgłoszenia; prosimy o jej wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i wysłanie skanu na adres podyplomowe@aps.edu.pl