• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy w roku akademickim 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doradca do spraw Zdrowienia

Szczegóły
Kod K-ZDR-1
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kurs
Języki wykładowe polski
Czas trwania 01.09.2023-31.12.2023
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.10.2022 15:00 – 30.06.2023 23:59)

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 2 (01.10.2023 00:00 – 01.10.2023 23:59)

Nazwa kursu

Doradca do spraw Zdrowienia

Kierownik kursu

dr hab. prof. APS Paweł Bronowski

Termin realizacji kursu

01.09.2023-31.12.2023

Wysokość opłaty za kurs

1750 zł

(po zarejestrowaniu na Państwa koncie w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pojawi się możliwość pobrania pliku karty zgłoszenia. Prosimy o jej wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i wysłanie podpisanego skanu na adres podyplomowe@aps.edu.pl.)

 

Cele kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Celem Kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Doradcy ds. Zdrowienia. Podczas Kursu uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do wspierania procesu zdrowienia innych osób  z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Po ukończeniu Kursu uczestnicy otrzymają Certyfikaty Doradców do spraw Zdrowienia.

Tematyka kursu (zagadnienia realizowane w trakcie kursu)

Program Kursu podzielony jest na 6 modułów:

1.      Umacnianie i zdrowienie (koncepcja procesu zdrowienia i umacniania, psychologia pozytywna i pojęcie szczęścia, znaczenie sieci społecznych i środowiska lokalnego dla procesu zdrowienia) 20 godzin dydaktycznych

2.      Jak chronić swoje prawa i uzyskiwać wsparcie (prawa człowieka i obywatela - egzekwowanie i ochrona, skuteczne pozyskiwanie wsparcia od pomocy społecznej, lecznictwa psychiatrycznego i systemów środowiskowych) 20 godzin dydaktycznych

3.      Jak poczuć się przydatnym - działania na rzecz innych (idea samopomocy i wolontariatu, motywowanie do udziału w pomocy na rzecz innych) 15 godzin dydaktycznych

4.      Podstawy przedsiębiorczości społecznej (podstawy działania spółdzielni socjalnych, rola przedsiębiorczości społecznej w zatrudnieniu osób ze specjalnymi potrzebami) 15 godzin dydaktycznych

5.      Doradztwo i wsparcie innych chorujących (zasady udzielania porad i konsultacji, analiza bieżących trudności, z jakimi spotkają się osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, współpraca z profesjonalistami, zasady zdrowego życia) 20 godzin dydaktycznych

6.      Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi (wykorzystywanie narzędzi informatycznych i internetowych w procesie wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego) 10 godzin dydaktycznych

 

Przewidywana liczba kursantów (limit miejsc)

30 osób