• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy w roku akademickim 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w konstruowaniu prostych urządzeń elektrycznych

Szczegóły
Kod K-ELK-1
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kurs
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.09.2023 00:00 – 14.04.2024 23:59)

PROGRAM KURSU

 

Nazwa kursu

Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w konstruowaniu prostych urządzeń elektrycznych

Kierownik kursu

Jan Amos Jelinek

Termin realizacji kursu

Kurs realizowany jest w ciągu jednego dnia, trwa 5 godzin dydaktycznych (4 godziny zegarowe).

 

Proponowany termin 1 edycji kursu - 7 lipca 2024 r., 13.00-17.00 (niedziela) 


W przypadku niezebrania się grupy, termin kursu będzie przesuwany na następny termin. Prowadzący kurs zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

Wysokość opłaty za kurs

100 zł za osobę.

W cenie znajdują się pomoce wykorzystywane podczas kursu, oraz zaświadczenie dla uczestników.

Cele kursu

Kurs jest prezentacją autorskiej koncepcji wspomagania dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień technicznych.

 

Podczas tego kursu dowiesz się jak rozwijać zadatki uzdolnień technicznych u dzieci poprzez organizowanie sytuacji budowania urządzeń elektrycznych. Dowiesz się jak organizować sytuacje, w których dzieci będą poznawać działanie prawdziwych urządzeń i jak budować ich proste modele. Jak wyjaśniać działanie prawdziwych urządzeń oraz jak rozwijać zainteresowania techniczne dzieci i ich potencjał intelektualny poprzez majsterkowanie i konstruowanie maszyn prostych.

Zapewniam, że do udziału w kursie nie jest potrzebna wiedza specjalistyczna. Podczas kursu poznasz wszystkie wymagane podstawy wiedzy niezbędnej do organizowania zajęć z zakresu elektryczności.

 

Kurs adresowany jest dla nauczycieli przedszkola i klas I-III, a także rodziców, opiekunów świetlicy, wychowawców kolonijnych – osób, które zainteresowane są wspomaganiem dzieci w rozwoju poznawczego poprzez zabawę.

 

Niniejszy kurs stanowi część kursów poświęconych edukacji technicznej. Swoje kompetencje możesz rozwinąć także na kursie poświęconym wspomaganiu zadatków uzdolnień technicznych u dzieci w zakresie majsterkowania i konstruowania prostych urządzeń (nieelektrycznych).

 
  1.  Wprowadzenie do zjawiska elektryczności.
  2.  Krótko o wynikach badań nad możliwościami dzieci w zakresie realizacji zajęć o tematyce elektryczności.
  3.  Autorska koncepcję wspomagania dzieci w konstruowaniu wiedzy na temat urządzeń elektrycznych, czyli jak przeprowadzić dzieci od budowania prostych obwodów do skomplikowanych urządzeń eklektycznych.
  4.  Konstruujemy urządzenia wykorzystujące żarówkę, brzęczyk i silnik elektryczny.
  5.  Konstruujemy urządzenia badające przepływ prądu elektrycznego, maszyny uczące, np. światła na skrzyżowaniu, jeżdżący i świecący samochód,
  6. Poznajemy proces doprowadzania prądu z elektrowni do domu. Produkujemy prąd.

Kurs jest realizowany w formie warsztatów. Podczas zajęć zbudujesz modele urządzeń i poznasz metodykę pracy na zajęciach technicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Podczas zajęć prowadzący zapewnia cały sprzęt (uczestnik nie potrzebuje przynosić żadnych materiałów). Prowadzący doradzi także w zakresie wyboru odpowiedniego zestawu urządzeń do pracy z dziećmi.

Kończąc kurs będziesz miał/-a opanowaną niezbędną wiedzę w zakresie zjawiska elektryczności oraz umiejętności pozwalające konstruować z dziećmi urządzenia elektryczne.

 

Podczas kursu poznasz autorską koncepcję wspomagania dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień technicznych. Druga część autorskiej koncepcji omawiana jest na kursie pt. Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w majsterkowaniu i konstruowaniu prostych urządzeń”. Oba kursy mogą być organizowane tego samego dnia.

Przewidywana liczba kursantów (minimalna)

16 osób

po zarejestrowaniu na Państwa koncie w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pojawi się możliwość pobrania pliku karty zgłoszenia; prosimy o jej wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i wysłanie skanu na adres podyplomowe@aps.edu.pl