• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy w roku akademickim 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

"RUCH DLA UCZENIA SIĘ" (MOVE TO LEARN)

Szczegóły
Kod K-MTL-22
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kurs
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Tura 1 (19.09.2023 00:00 – 30.06.2024 23:59)

Kierownik kursu: dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS aolech@aps.edu.pl

 

Adresaci kursu:

Program kursu został przygotowany z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań:

  • nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego
  • nauczycieli-specjalistów
  • pedagogów
  • pedagogów specjalnych
  • psychologów
  • terapeutów
  • rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®)

 

Termin realizacji kursu: terminy podamy, gdy zbierze się grupa - osoby zainteresowane zapraszamy do zarejestrowania się w IRK. Po zarejestrowaniu w IRK na Państwa koncie w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pojawi się możliwość pobrania pliku karty zgłoszenia. Prosimy o jej wydrukowanie, podpisanie i wysłanie skanu na adres podyplomowe@aps.edu.pl oraz aolech@aps.edu.pl wraz ze skanem dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjat lub magister).

Gdy zbierzemy grupę, poinformujemy Państwa mailowo o nr konta do opłaty kursu.

Oryginał kart zgłoszenia należy przywieźć na zajęcia stacjonarne.

 

Koszt udziału w kursie - edycja 23 - 650 zł

W ramach opłaty mieści się: 13 godz. wykładowych i 7 godzin ćwiczeniowo-warsztatowych, podręcznik metodyczny, ocena ćwiczeń wykonywanych przez uczestników kursu, zaświadczenie, a także konsultacje lub bieżące wsparcie w czasie wprowadzania programu w swoim miejscu pracy, nawet po upływie dłuższego czasu po ukończeniu kursu.

 

Forma zajęć:

Kurs jest realizowany w formie hybrydowej:

Dzień pierwszy ....................... (sobota): sesja zdalna, samokształceniowa - uczestnicy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu otrzymują linki do prezentacji z narracją do samodzielnego odsłuchania (linki będą aktywne od godz. 8.00 w sobotę). Materiał jest równoważny z 10 godzinami dydaktycznymi zajęć stacjonarnych z przerwą na odpoczynek.

 

Uwaga: Linki do prezentacji z narracją mają ograniczenie czasowe, po którym będą już nieaktywne.

 

Dzień drugi ............................ (niedziela): sesja stacjonarna w godz. 10.00-16.00  (3 godz. wykładowe w sali dydaktycznej i 7 godzin warsztatowych w sali do zajęć ruchowych).

Nie zapewniamy poczęstunku i napoi.

 

Przygotowanie uczestników do zajęć:

W pierwszym dniu zajęć istotne jest optymalnie komfortowe miejsce pracy, umożliwiające niezakłócone odsłuchiwanie prezentacji i sporządzenie notatek.

 

W drugim dniu zajęć uczestnicy kursu biorą udział w zajęciach ruchowych na podłodze, z bosymi stopami; wymagany jest zatem strój umożliwiający swobodne wykonywanie takich ćwiczeń (po wykładzie a przed zajęciami ruchowymi będzie możliwość skorzystania z dedykowanej dla kursu, zamykanej na klucz szatni, sąsiadującej z salą do ćwiczeń ruchowych).

 

Uwaga: Na zajęcia drugiego dnia proszę przybyć z notatkami sporządzonymi pierwszego dnia w czasie sesji samokształceniowej.

 

Forma zaliczenia:

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełniają pisemny formularz sprawdzianu teoretycznego (wskazane sporządzanie notatek w czasie odsłuchiwania prezentacji) oraz prezentują sekwencje ruchowe z Programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się, w celu potwierdzenia poprawności ich wykonywania. Uzyskanie pozytywnej oceny z obydwu części warunkuje otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi.

 

Kurs ma na celu:

pogłębienie wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwojowego u dzieci, uwrażliwienie uczestników na dostrzeganie cech rozwoju i funkcjonowania dzieci mogących wskazywać na odczuwane przez nie trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennym życiu oraz w procesie kształcenia, a także zapoznanie uczestników z programem percepcyjno-motorycznym Ruch dla Uczenia się – Move to Learn® poprzez zapoznanie i omówienie oraz sprawdzenie poprawności ćwiczeń ruchowych wykonywanych przez uczestników kursu.

Osoba prowadząca kurs:

Autorką programu kursu i osobą prowadzącą kurs jest dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS, pedagog specjalny-logopeda, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, jako jedyna w Polsce posiadająca Certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu Programu „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn®).

Skuteczność programu została potwierdzona wynikami badań naukowych, m.in. przeprowadzonych pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Olechowskiej, prof. APS.

Badania naukowe dotyczące skuteczności stosowania programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) w pracy z dziećmi z opóźnieniami neurorozwojowymi miały charakter interdyscyplinarny. Badania z rodzicami badanych dzieci oraz Test rysunku postaci ludzkiej przeprowadzili psychologowie, testy pedagogiczne i badania ankietowe z nauczycielami – pedagodzy.

Z wynikami badań naukowych można zapoznać się, m.in.:

1/ na stronie programu: www.movetolearn.com.au, w zakładce Move to Learn About/International/Poland (wersja w j. angielskim) pod linkiem: https://www.movetolearn.com.au/wp-content/uploads/2017/08/Move-to-Learn-Programme-in-Polish-Educational-Practice.pdf

2/ w rozdziale A. Olechowskiej pt. Program „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn Program) w polskiej praktyce edukacyjnej (s. 71-92), w publikacji E.M. Kulesza (red) Ruch-słuch-wzrok – podstawa uczenia się (Warszawa 2011) (wersja w j. polskim)

3/ w prezentacji A. Olechowskiej pt. Move to Learn Programme® as an experiment and innovation in early educaton in Poland pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/307466931_Move_to_Learn_Programme_as_an_experiment_and_innovation_in_early_education_in_Poland

 

Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn®) jest również szeroko stosowany w placówkach oświatowych i innych publicznych i niepublicznych instytucjach opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych. Można poczytać o tym, m.in. pod linkami:

 

Karty innowacji – rejestrowane w okresie obowiązywania odpowiedniego rozporządzenia w lokalnych kuratoriach oświaty:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/form/r940112142868,3716-Move-to-learn-Ruch-dla-uczenia-sie.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/eksperymenty-i-innowacj/baza-innowacji/r20296184504,4353-Move-to-Learn-Ruch-dla-uczenia-sie.html

 

Filmy dokumentujące wdrażanie programu Ruch dla Uczenia się oraz lekcje pokazowe w placówkach w Polsce, Turcji i Portugalii: na międzynarodowej stronie programu Mind the Sport: 

https://sp314warszawa.wixsite.com/mindthesport

 

Film You Tube z dokumentacją zajęć z dziećmi w SP nr 314 w Warszawie:

https://www.youtube.com/watch?v=EZmEfzxjJMg

 

Materiał na podstronie partnera w programie Mind the Sport – z fotograficzną dokumentacją zajęć z dziećmi w szkołach w Portugalii:

https://sp314warszawa.wixsite.com/mindthesport/academics

 

Materiał na podstronie partnera w programie Mind the Sport – z fotograficzną dokumentacją zajęć z dziećmi w szkołach w Turcji:

https://sp314warszawa.wixsite.com/mindthesport/copy-of-poland

 

Film You Tube z dokumentacją zajęć z dziećmi w szkołach w Turcji:

https://www.youtube.com/watch?v=hZqKy8A_vIo&t=5s

 

Film You Tube z dokumentacją zajęć z dziećmi w szkołach w Portugalii:

https://www.youtube.com/watch?v=f3imCKbW_Zs

 

na stronach i profilach społecznościowych innych placówek:

 

w Polsce, m.in.:

 

https://www.facebook.com/watch/?v=390456832336083

https://www.facebook.com/179737562219236/photos/mi%C5%82o-nam-poinformowa%C4%87-%C5%BCe-innowacja-pedagogiczna-move-to-learn-prowadzona-w-nasze/507900922736230/

 

w Turcji:

https://www.facebook.com/mindthesportturkey/?ref=page_internal

 

w Polsce – na stronach internetowych przedszkoli, szkół, innych instytucji i organizacji:

https://owi-pilicka.psoni.org.pl/?page_id=91

https://zwalcznude.pl/klub-dla-rodzin-zwalcz-nude/harmonogram-zajec/move-to-learn

https://przedszkole240.waw.pl/przedszkole/edukacja/

http://przeds8.webd.pl/zajecia-dodatkowe/1746-sensoryczne-dzionki.html

https://przedszkole2suwalki.edupage.org/text8/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MA%3D%3D

https://szkola.fundacjazrodla.pl/archiwum/move-to-learn-znaczenie-ruchu-w-uczeniu/

https://sp314.edupage.org/blog40/?eqa=YmlkPWJsb2c0MCZ3aWQ9YmxvZzQwX0Jsb2dfMSZhaWRfYmxvZzQwX0Jsb2dfMT0y

http://przedszkolekarczemki.pl/oferta/

https://sp314.edupage.org/text/?text=teachers/121&subpage=7

https://zsrybienkolesne.szkolnastrona.pl/galeria,art,1831,move-to-learn

https://www.tomatis.com/es/skawina/przedszkole-samorzadowe-nr-2-z-oddzialami-integracyjnymi-i-specjalnymi-w-skawinie

https://www.przedszkole291.waw.pl/grupa-motyle

https://osmykrasnal.edu.pl/wychowawcy/

http://www.niebieskimis-skawina.edu.pl/profile/klaudia-talaj/

https://smerfolandia.net/profesjonalna-kadra-dla-waszych-dzieci-czyli-kolejne-szkolenia/

https://www.przedszkole291.waw.pl/grupa-smoki

https://poradniawarka.pl/v2/index.php/blog/artykuly/14-metody-pracy-specjalistow-poradni-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-zaburzonym-rozwoju-psychomotorycznym

https://akademiazucha.pl/program/

https://osrodekmalyczlowiek.pl/zespol/malgorzata-wronowska-gniady

http://dzieciswiata.pl/podstrony/sylwia_lenarcik

http://www.kaj.waw.pl/o-nas/zespol/item/33-malgorzata-dzierzawska

https://lo5.wroc.pl/dla-uczniow/sport-vlo/

http://cwro.edu.pl/p49,Barbara+P%C5%82uska

https://www.strefa-wsparcia.com/marta-wasniewska

http://www.fontanna.pl/aleksandra-swierzewska/

http://hustawka.edu.pl/our-staff/olga-duszak/

http://www.psoni.waw.pl/?page_id=4701

https://www.adesse.pl/zespol/magda-klimkiewicz

https://www.domekprzedszkolaka.edu.pl/gimnastyka.html

https://orzelek.edu.pl/our_team/logopeda-zoliborz/

https://centrum-rim.pl/project/mgr-iwona-kaminska/

https://sensumstricto.pl/o-nas/

http://acdictum.pl/o-mnie/

http://www.centrum-tomatisa.pl/o-nas/

http://ppp8.pl/pracownicy-poradni/

 

……. tutaj jest miejsce na Twój adres! ……

 

 Zapraszamy do udziału w kursie!