• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na kursy w roku akademickim 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w majsterkowaniu i konstruowaniu prostych urządzeń

Szczegóły
Kod K-PRO-1
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Kurs
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.09.2023 00:00 – 14.04.2024 23:59)

PROGRAM KURSU

 

Nazwa kursu

Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w majsterkowaniu i konstruowaniu prostych urządzeń

Kierownik kursu

Jan Amos Jelinek

Termin realizacji kursu

Kurs realizowany jest w ciągu jednego dnia, trwa 5 godzin dydaktycznych (4 godziny zegarowe).

 

Proponowany termin 1 edycji kursu - 7 lipca 2024 r., 08.00-12.00 (niedziela) 


W przypadku niezebrania się grupy, termin kursu będzie przesuwany na następny termin. Prowadzący kurs zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

Wysokość opłaty za kurs

120 zł za osobę.

W cenie znajdują się pomoce potrzebne do konstruowania urządzeń wykorzystywane podczas kursu oraz zaświadczenie dla uczestników.

 

Kurs jest prezentacją autorskiej koncepcji wspomagania dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień technicznych. Podczas tego kursu dowiesz się:

  •          jak rozwijać zadatki uzdolnień technicznych u dzieci na poziomie majsterkowania;
  •          jak organizować sytuacje, w których dzieci będą poznawać działanie skomplikowanych urządzeń;
  •         jak rozwijać zainteresowania techniczne u dzieci oraz ich potencjał intelektualny poprzez majsterkowanie i konstruowanie maszyn prostych.

Kurs adresowany jest dla nauczycieli przedszkola i klas I-III, a także rodziców, opiekunów świetlicy, wychowawców kolonijnych – osób, które zainteresowane są wspomaganiem dzieci w rozwoju poznawczego poprzez zabawę.

Zapewniam, że do udziału w kursie nie jest potrzebna wiedza specjalistyczna. Podczas kursu poznasz wszystkie wymagane podstawy wiedzy niezbędnej do organizowania zajęć z zakresu maszyn prostych.

 

Ten kurs stanowi część omawiania całej autorskiej koncepcji edukacji technicznej. Możesz ją poszerzyć o treści związane ze wspomaganiem zadatków uzdolnień technicznych w zakresie konstruowania urządzeń elektrycznych.

Tematyka kursu (zagadnienia realizowane w trakcie kursu)
  1.  Maszyny proste jako etap przejściowy między wykorzystaniem narzędzi a urządzeniami zelektryfikowanymi.
  2.  Autorska koncepcja wspomagania rozwoju zadatków uzdolnień technicznych u dzieci. Konstruowanie ustrukturalizowanej wiedzy technicznej.
  3.  Konstruowanie maszyn prostych (model duży i mały) i zwracanie uwagi na zjawiska fizyczne zachodzące w działaniu mechanizmu.
  4.  Przechodzenie od wykonywania pracy rękoma, poprzez proste narzędzia, maszyny proste po urządzenia zelektryfikowane.
  5.  Technika Wielkich konstrukcji papierowych.

Kurs realizowany jest w formie warsztatów. Podczas zajęć poznasz modele urządzeń technicznych, które warto skonstruować z dziećmi podczas zajęć w przedszkolu i szkole.

Do budowy tych modeli nie potrzeba kupować specjalnych materiałów, staramy się stosować koncepcję podwójnego życia rzeczy, np. puste opakowania.

Kończąc kurs zostaniesz wyposażona/-y w gotowe narzędzie pracy z dziećmi. Będzie zainspirowana/-y pomysłami do atrakcyjnej pracy.

Wszystkie materiały podczas kursu zapewnia organizator.

 

Zagadnienia wprowadzania dzieci do świata techniki poruszane na tym kursie są rozszerzane na drugim kursie poświęconym zjawiskom elektryczności. Kurs ten również organizowany jest w ramach kursów APS i znajduje się pod nazwą „Edukacja techniczna w domu, przedszkolu i szkole – wspomaganie dzieci w konstruowaniu prostych urządzeń elektrycznych”.

Oba kursy mogą być organizowane tego samego dnia.

Przewidywana liczba kursantów (minimalna)

17 osób

po zarejestrowaniu na Państwa koncie w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pojawi się możliwość pobrania pliku karty zgłoszenia; prosimy o jej wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i wysłanie skanu na adres podyplomowe@aps.edu.pl