Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Szczegóły
Kod ZP-MUD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 60
Czas trwania 1 rok
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Uprawnienia studiów: podyplomowe studia doskonalące.

Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży  w zakresie:

 • diagnostycznego  rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;
 • prowadzenia zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, w przedszkolu i w szkole;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci (diagnoza nauczycielska), wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie  wraz z edukacją matematyczną prowadzona stosowanie do ich potrzeb umysłowych (konstruowanie programów, umiejętność stosowania  skutecznych metod wspomagających dzieci w rozwoju umysłowym, prowadzenie ich edukacji matematycznej). Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymuszana przez władze oświatowe.

Osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą  atrakcyjne zawodowo, a to oznacza stabilizację w zawodzie nauczycielskim i na stanowisku pedagoga i psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla  dzieci i młodzieży. Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu diagnozy rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz ich wspomagania w rozwoju umysłowych i prowadzenia edukacji matematycznej odpowiednio do ich potrzeb.

Charakterystyka studiów:

Oferujemy 160 godzin wykładów, ćwiczeń i konserwatoriów.

Program studiów ma konstrukcję blokową. W ramach poszczególnych bloków słuchacz poznaje:

 • Uzdolnione matematycznie dzieci
 • Niepowodzenia szkolne, przyczny, działania naprawcze
 • Diagnoza nauczycielska uzdolnień matematycznych
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci uzdolnionych matematycznie
 • Reguły wspierania w rozwoju i edukacji dzieci matematycznie uzdolnionych
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego uzdolnionych dzieci oraz ich edukacja matematyczna (przedszkola i klasa I):
 • Orientacja w otoczeniu i precyzyjne porozumiewanie się:
 • Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dostrzeganie i korzystanie z regularności systemu pozycyjnego.
 • Rachowanie. Dodawanie i odejmowanie w możliwie szerokim zakresie:
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
 • Równania i nierówności.
 • Mnożenie i dzielenie
 • Pomiar długości, ciężaru pojemności i czasu
 • Mała, domowa ekonomia w edukacji dzieci
 • Intuicje geometryczne
 • Metoda naprzemiennego układania i rozwiązywania zadań
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego uzdolnionych dzieci oraz ich edukacja matematyczna (klasa II i III):
 • Liczenie
 • Rachowanie
 • Umowy dotyczące kolejności działań i zależności pomiędzy 4 działaniami.
 • Liczby ujemne
 • Ułamki. Dzielenie całości na 2 lub więcej równych części z wykorzystaniem np.  modelu pizzy,  czekolady. Różne sposoby zapisywania ułamków: połowa pizzy, symbolicznie ½ , 0,5, 50%
 • Pomiar wielkości ciągłych, zapisywanie wyniku pomiaru, kształtowanie umiejętności rachunkowych z liczbami mianowanymi, układanie i rozwiązywanie zadań z zastosowaniem tych umiejętności
 • Prędkość: droga i czas
 • Mała, domowa  ekonomia w edukacji dzieci
 • Intuicje geometryczne, przekształcanie ich w zarysy pojęć geometrycznych
 • Przygotowanie uzdolnionych dzieci do radzenia sobie w klasie IV-tej
 • Konstruowanie programów edukacyjnych dla uzdolnionych dzieci:
 • Organizowanie środowiska wspierającego uzdolnione matematycznie dzieci

 

Studia adresowane są do:

 • czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego / wczesnoszkolnego,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów szkolnych,
 • rodziców zainteresowanych edukacją swoich dzieci.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Jan Amos Jelinek,

Opieka naukowa: prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  

dane kontaktowe Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:

tel. 22 589 36 20

dane osoby kierownika (wew. 3309) e-mail: jajelinek@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry, zajęcia odbywać się będą w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40, Liceum przy ul. Szczęśliwickiej 46.

Czesne 1300 zł za semestr (2600 całość)

 

Planowany termin uruchomienia studiów: edycja nr 5 -  luty 2020 - uzyskanie wszystkich dokumentów  (wykaz znajduje się na dole strony z opisem studiów) wymaga zarejestrowania się w systemie IRK. Tylko osoby, które złożą komplet, będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową studiów (słuchacz nie może opuścić więcej niż 5% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów).

 

Oczekiwane kompetencje absolwenta w zakresie:

b)znajomość Podstawy Programowej dla przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej,

c)doświadczenia pedagogiczne w zakresie edukacji dzieci,

d)doświadczenia w zakresie współpracy z rodzicami starszych przedszkolaków i małych dzieci oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczycielskiego).

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty).

Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej) w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (i oryginał/y do wglądu) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • 1 podpisana, aktualna fotografia - rejestrując się w IRK kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych nie ma legitymacji.
 • wypełnione i podpisane 2 egzemplarze umowy o warunkach studiowania i odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK po zarejestrowaniu na studia.

 

 

Dokumenty będzie można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (jeżeli pocztą, to tylko kopie dyplomu i dowodu) na adres: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Warunki studiowania: Studia zamierzamy realizować w formie zjazdów w piątki, w soboty oraz niedziele, według dat określonych w planie studiów. Zajęcia w weekendy odbywają się zgodnie z następującym schematem: zajęcia zaczynamy w piątek po południu, trwają one przez całą sobotę i niedzielę. Zjazd 9 dniowy trwa od weekendu do weekendu (włącznie).