Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

opis

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej od: 07.05.2020 14:00
do: 19.10.2020 15:00
2 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji od: 07.05.2020 09:00
do: 15.02.2021 09:00
3 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej od: 07.05.2020 14:00
do: 30.09.2020 23:59
od: 19.10.2020 11:00
do: 28.02.2021 11:00
4 Edukacja dla bezpieczeństwa od: 07.05.2020 14:00
do: 30.09.2020 23:59
5 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 09:00
6 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 09:00
7 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 09:00
8 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 09:00
9 Logopedia od: 07.05.2020 14:00
do: 30.09.2020 23:59
10 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
11 Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką od: 07.05.2020 14:00
do: 30.09.2020 23:59
12 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
13 Socjoterapia od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
14 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego od: 07.05.2020 15:00
do: 15.02.2021 23:59
15 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
16 Studium coachingu od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
17 Surdopedagogika dla nauczycieli od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 09:00
18 Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych od: 07.05.2020 00:00
do: 15.02.2021 09:00
19 Terapia pedagogiczna od: 07.05.2020 14:00
do: 30.09.2020 23:59
od: 19.10.2020 11:00
do: 28.02.2021 11:00
20 Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
21 Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
22 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - doskonalące od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
23 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
24 Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi od: 07.05.2020 14:00
do: 15.02.2021 23:59
25 Zarządzanie w systemie oświaty od: 07.05.2020 14:00
do: 20.10.2020 08:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200