Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

W celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i zapisania na studia, kliknij na tej stronie (po prawej stronie u góry) w zakładkę Oferta.

Po zarejestrowaniu należy skompletować dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 zdjęcie (na studiach podyplomowych nie wgrywamy zdjęcia w wersji elektronicznej),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej od: 05.05.2021 11:00
do: 28.09.2021 11:00
2 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
3 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej od: 05.05.2021 10:00
do: 01.10.2021 09:00
od: 18.10.2021 08:00
do: 31.01.2022 23:59
4 Edukacja integracyjna i włączająca od: 05.05.2021 11:00
do: 01.10.2021 11:00
od: 18.10.2021 08:00
do: 31.01.2022 23:59
5 Logopedia od: 05.05.2021 11:00
do: 03.11.2021 23:00
6 Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
7 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
8 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
9 Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie od: 20.09.2021 06:00
do: 05.11.2021 12:00
10 Socjoterapia od: 05.05.2021 11:00
do: 29.10.2021 23:59
11 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego od: 05.05.2021 11:00
do: 28.10.2021 12:00
12 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów od: 05.05.2021 11:00
do: 09.11.2021 23:59
13 Studium coachingu od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
14 Surdopedagogika dla nauczycieli od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
15 Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
16 Terapia pedagogiczna od: 05.05.2021 11:00
do: 06.10.2021 23:59
od: 18.10.2021 08:00
do: 31.01.2022 23:59
17 Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi - doskonalące od: 05.05.2021 11:00
do: 11.11.2021 23:59
18 Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi – kwalifikacyjne dla nauczycieli od: 05.05.2021 11:00
do: 11.11.2021 20:00
19 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - doskonalące od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
20 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - kwalifikacyjne dla nauczycieli od: 05.05.2021 11:00
do: 31.01.2022 23:59
21 Zarządzanie w systemie oświaty od: 05.05.2021 11:00
do: 16.11.2021 20:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200