• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

W celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i zapisania na studia, kliknij na tej stronie (po prawej stronie u góry) w zakładkę Oferta.

Po zarejestrowaniu należy skompletować dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
2 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
3 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
4 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 23.06.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
5 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 23.06.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
6 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 02.06.2022 12:00
do: 25.09.2022 23:59
7 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 02.06.2022 12:00
do: 25.09.2022 23:59
8 Edukacja integracyjna i włączająca od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
9 Porozumienie bez Przemocy (NVC) w edukacji od: 30.06.2022 10:00
do: 31.01.2023 23:59
10 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
11 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
12 Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
13 Rehabilitacja wzroku słabowidzących od: 22.06.2022 12:00
do: 25.09.2022 23:59
14 Socjoterapia od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
15 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
16 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
17 Studium coachingu od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
18 Surdopedagogika dla nauczycieli od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
19 Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
20 Terapia pedagogiczna od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
21 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
22 Zarządzanie w systemie oświaty od: 25.04.2022 10:00
do: 25.09.2022 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200