• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie

Szczegóły
Kod ZP-PWD
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 1 rok
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 13:30 – 30.09.2023 23:59)

PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Odachowska-Rogalska

e-mail: eodachowska@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych:  2 semestry

Czesne: 2800,00 zł za jeden semestr x 2 semestry

Terminy zjazdów: 

 

Zjazdy odbywają się w weekendy w godzinach: SB 900 –1730. ND 900 –1730

 

 

21-22.10.2023

 

 

04-05.11.2023

 

 

18-19.11.2023

 

 

02-03.12.2023

 

 

16-17.12.2023

 

 

13-14.01.2024

 

 

27-28.01.2024

 

 

10-11.02.2024

 

 

02-03.03.2024

 

 

16-17.03.2024

 

 

06-07.04.2024

 

 

27-28.04.2024

 

 

15-16.06.2024

 

16.06. zakończenie

 

 

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia doskonalące. Celem proponowanych studiów jest umożliwienie absolwentom pedagogiki i psychologii nabycie kompetencji w dziedzinie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Rodzajów kryzysów w tym okresie rozwojowym jest równie wiele, jak i form wsparcia, wyposażenie w takie kompetencje kadry pedagogicznej i psychologów szkolnych stanowi niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej placówki oświatowej.

 

Cele studiów:

Studia rozszerzają kompetencje psychologów i pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie wynikającym zarówno z aktualnie realizowanego etapu rozwojowego, jaki pomocy w kryzysach sytuacyjnym, psychologicznym i wynikającym z deficytów w różnych obszarach funkcjonowania

 

Charakterystyka studiów:

Absolwenci będą przygotowani do wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie w jednostkach takich jak szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i poradnie.

-Studia w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie stanowią odpowiedź na prośby zarówno środowiska psychologów i pedagogów szkolnych, jak i samych rodziców, którzy niejednokrotnie borykają się z własną niemocą w przypadku dzieci mających trudności związane z różnego rodzaju kryzysami sytuacyjnymi - mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kierownik Studiów podyplomowych Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie - Studia te są wreszcie odpowiedzią na bezsilność dzieci, które z uwagi na brak dojrzałych mechanizmów radzenia sobie poszukują i potrzebują wsparcia mądrych dorosłych w otoczeniu. W swojej pracy terapeutycznej często spotykam dzieci cierpiące z powodu braku reakcji ze strony środowiska szkolnego, które czuje się bezsilne w obliczu traumy dziecka. Ta grupa zawodowa ma ogromny potencjał pomocowy, ale wymaga wsparcia i zbudowania zasobów w zakresie czynności pomocowych. Te studia mają potencjał pomóc wszystkim, bo dobre wsparcie ze strony instytucji to zaopiekowane dziecko i spokojniejszy rodzic.

Wymagania wstępne:

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

Zainteresowanie problematyką studiów.

 

Wykładowcy:

Trzon kadry dydaktycznej stanowią psychologowie, głównie pracownicy Akademii Pedagogiki Specjalnej, specjaliści praktycy, terapeuci i pracownicy naukowi uczelni.

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (przeważnie raz w miesiącu, w niektórych miesiącach dwa zjazdy, liczba przewidywanych zjazdów 13).

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń ćwiczeń objętych planem studiów.

 

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 r.

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba pkt. ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

wyk

ćw

wyk

ćw

Podstawy psychologii i poradnictwa psychologicznego

10

zal

1

10

 

 

 

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

10

E

2

10

 

 

 

Elementy wspomagania dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

10

E

2

10

 

 

 

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

20

E

3

20

 

 

 

Specyfika reagowania dzieci i młodzieży w kryzysie w zależności od okresu rozwojowego

10

E

2

10

 

 

 

Typy kryzysów charakterystycznych dla okresu dzieciństwa i dorastania

15

zal

3

10

 

5

 

Prawne aspekty prowadzenia interwencji

5

zal

1

5

 

 

 

Interwencja w sytuacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

10

zal

1

 

10

 

 

Wsparcie dziecka zagrożonego agresją i przemocą rówieśniczą

10

zal

1

 

 

 

10

Interwencja w kryzysie suicydalnym i zachowaniach autoagresywnych

10

zal

1

 

 

 

10

Wsparcie interwencyjne w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych

20

zal

2

10

 

 

10

Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzenia odżywiania

10

zal

1

 

 

 

10

Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych

20

zal

2

10

 

 

10

Kryzysy wynikające z doświadczeń traumatycznych

20

zal

2

 

10

 

10

Interwencja w kryzysie rozwodu/rozstania rodziców

20

zal

2

 

10

 

10

Wsparcie dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie

20

zal

2

 

 

 

20

Procedury interwencyjne w placówkach oświatowych na wypadek kryzysu

20

zal

2

 

 

 

20

RAZEM

240

 

30

125

115

ŁĄCZNIE

240

 

30

240

 

Partner Studiów:

 

Adamed Pharma jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona w 1986 roku dziś zatrudnia niemal 2700 współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Filarami rozwoju firmy jest ekspansja zagraniczna oraz inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Od ponad 20 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową, na którą od 2001 przeznaczyła 2,1 mld złotych. Adamed prowadzi prace w ramach trzech platform badawczych. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio ma ponad 500 produktów. Każdego roku firma produkuje ponad 3 miliardy tabletek sprzedawanych na ponad 70 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale również – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki.

 

Adamed Pharma ma 9 przedstawicielstw. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oparta na innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej – sprawiła, że firma to dziś znana i międzynarodowa marka. Od lat obserwuje sukcesywny wzrost sprzedaży swoich produktów – zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i wartość. Obecnie działalność zagraniczna stanowi jedną trzecią biznesu, a plany rozwoju zakładają zwiększenie tego udziału do 55%.