Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Witamy w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na rok 2019/2020

 

AKTUALNOŚCI REKRUTACJI (na stronie uczelni)

KOMPLET DOKUMENTÓW (wykazy dokumentów)

TERMINARZ REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WIĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI (opłaty, komplet dokumentów, itd.)

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Kontakt z nami:
poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00
tel. (22) 589 36 83
tel. (22) 589 36 84
email: rekrutacja@aps.edu.pl
(przerwa w pracy Komisji do 2 września)

Rekrutacja cudzoziemców:
poniedziałek-czwartek godz. 10.00-14.00
tel. +48 22 589 36 78
email: rekrutacja@aps.edu.pl
(przerwa w pracy Komisji do 2 września)

Problemy techniczne związane z działaniem systemu IRK
email: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia zostaną wysłane listem poleconym na koniec lipca. 

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej (wzór do pobrania pojawi się do końca lipca 2019):

Odwołania można składać w Kancelarii APS od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) od: 03.06.2019 12:00
do: 09.07.2019 23:59
2 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) od: 03.06.2019 12:00
do: 10.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 17.09.2019 23:59
3 Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.) od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
4 Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.) od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
5 Pedagogika (niestacjonarne I st.) od: 03.06.2019 12:00
do: 08.07.2019 23:59
od: 13.07.2019 17:00
do: 17.07.2019 12:00
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
6 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
7 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
8 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika korekcyjna od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
9 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
10 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Zarządzanie w oświacie od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
11 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) od: 03.06.2019 12:00
do: 08.07.2019 23:59
12 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) od: 03.06.2019 12:00
do: 08.07.2019 23:59
13 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
14 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
15 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia od: 03.06.2019 12:00
do: 10.07.2019 23:59
16 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
17 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
18 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
19 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
20 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Terapia pedagogiczna od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
21 Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie) od: 03.06.2019 12:00
do: 08.07.2019 23:59
od: 13.07.2019 17:00
do: 17.07.2019 12:00
od: 01.08.2019 12:00
do: 16.09.2019 23:59
22 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
23 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
24 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia od: 03.06.2019 12:00
do: 10.07.2019 23:59
25 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) od: 03.06.2019 12:00
do: 15.07.2019 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200