Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Witamy w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na rok 2020/2021

AKTUALNOŚCI REKRUTACJI (na stronie uczelni)

ZOBACZ OFERTĘ STUDIÓW

KOMPLET DOKUMENTÓW (wykazy dokumentów)

TERMINARZ REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WIĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI (opłaty, komplet dokumentów, itd.)

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Kontakt z nami: 
email: rekrutacja@aps.edu.pl

Problemy techniczne związane z działaniem systemu IRK
email: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanej przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania listem poleconym ww decyzji.

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia, dostępne w systemie IRK mają (z formalnego punktu widzenia) jedynie charakter informacyjny - Decyzje o odmowie przyjęcia na studia zostały wysłane listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru).

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej:

Odwołania można składać:

1) za pośrednictwem skrzynki ePUAP, adres do wysyłki odwołań (należy kliknąć na link będąc już zalogowanym do ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/aps 

2) wysłać listownie na adres uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) od: 01.07.2020 12:00
do: 20.08.2020 23:59
2 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.) od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
3 Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka (stacjonarne II st.) od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 25.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
4 Pedagogika (niestacjonarne I st.) od: 01.07.2020 12:00
do: 20.08.2020 23:59
od: 10.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
5 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
6 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 25.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
7 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika korekcyjna od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
8 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 25.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
9 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
10 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Zarządzanie w oświacie od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
11 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) od: 01.07.2020 12:00
do: 20.08.2020 23:59
12 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) od: 01.07.2020 12:00
do: 20.08.2020 23:59
13 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
14 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
15 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
16 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 25.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
17 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
od: 25.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
18 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
19 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
od: 10.08.2020 12:00
do: 17.09.2020 23:59
20 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Terapia pedagogiczna od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
21 Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie) od: 01.07.2020 12:00
do: 20.08.2020 23:59
od: 10.09.2020 12:00
do: 01.10.2020 23:59
22 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
23 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
24 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
25 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) od: 01.07.2020 12:00
do: 19.07.2020 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200